Köpvillkor

Köp- och försäljningsvillkor

1. Köp 

2. Pris 

3. Leveranser - Leveranstid 

4. Betalning 

5. Garanti 

6. Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar 

7. Reklamation 

8. Företag & offentlig förvaltning 

9. Sekretess och säkerhet

1.0 Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Wallrite AB har bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Wallrite ABs databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter, t.ex. angående pris eller leveranstid, förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Vid beställning kan endast avtal ingås på svenska. Avtalen arkiveras hos Wallrite AB och är tillgängliga via Wallrite ABs kundservice.

2.0 Pris 

På angivna priser tillkommer moms med 25%. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Wallrite AB inte råder över, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.


Normal leveranstid är 2-4 arbetsveckor efter att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Information om leveranstid finns angivet på översänt ordererkännande. Aktuellt lagersaldo under knappen "Lagerstatus" på vår hemsida. Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen.

3.0 Leveranser - Leveranstid

Normal leveranstid är 2-4 arbetsveckor efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Information om leveranstid finns angivet på översänt ordererkännande. Aktuellt lagersaldo under knappen Lagerstatus på vår hemsida. Meddelande om ev. avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen

3.1 Företagspaket/Företagsadress 

När du som företag beställer med leveranssätt "Företagspaket" sker leveransen endast till företagets leveransadress, vardagar mellan 08.00-16.00. Posten levererar utan att kontakta dig först. Finns ingen på plats som kan ta emot leveransen lämnas en avi och du kan sedan hämta beställningen på Postcenter eller Postens Åkeri.

OBS! Som privatperson kan du ej välja leveranssätt "Företagspaket". Det gäller endast företag till företagsadress, ej boxadress.

3.2 Emballage 

Vid beställning av hela rullar levereras materialet i originalkartong. Omfattar leveransen flera rullar sampackas dessa på europapall. Mindre kvantiteter packas ihoprullade i pappersrulle. Tillbehör sampackas där det är möjligt alternativt i särskilda tillbehörspåsar. Vid förekommande fall debiteras en mindre avgift för emballaget.

3.3 Drop Shipment 

Vid större beställningar levereras varorna direkt från fabriken och till mottagaren. En sk drop shipment. Mottagaren informeras i god tid före leverans om alla detaljer i samband med leveransen.

3.4 Montering 

Wallrite AB erbjuder sina kunder möjlighet att mot ersättning montera skrivytor enligt kundens önskemål. På grund av varierande utförande och förutsättningar lämnas vanligtvis en timkostnad exklusive resa och material. På begäran lämnas ett fast monteringspris där detta är möjligt. Vid önskad montering på annan ort än där montörerna är bosatta tillkommer kostnader för resa, logi och traktamente.

3.5 Leveransförsening 

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

3.6 Transportrisken 

Wallrite står för transportrisken, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Vid en eventuell retur står beställaren för risken. Dock ligger det på mottagaren ansvar att skadat gods anmäls omgående dock senast 5 arbetsdagar från leveransdagen. Skador dockumenteras noga med skriftlig beskrivning och fotografier.

3.7 Retur av varor 

Retur av varor är endast möjlig av hela, obrutna, förpackningar. I samband med en eventuell retur debiteras en returavgift på 20% av varans värde. Eventuella fraktkostnader i samband med returen bekostas av beställaren.

3.8 Delad order 

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall tvingas dela din beställning.

3.9 Ej utlösta order 

Vid den händelse att beställaren inte löser ut en postförsändelse och varan skickas i retur debiteras returavgift enligt ovan.

4.0 Betalning 

Wallrite AB redovisar priser exkl moms. Momsen redovisas separat. Avgift för frakt och ev postförskott tillkommer enligt ovan. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

4.1 Återbetalningar 

Ev. återbetalningar görs i första hand genom en kreditfaktura, till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto i andra hand via avi. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

4.2 Betalningsalternativ

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

 • Faktura – normalt debiteras företagskunder via fakturering. Fakturan översänds i första hand via Internet och i andra hand via post. Fakturering kan ske efter genomförd leverans och godkänd kreditbedömning. Vid montering kan delfakturering ske av levererat material innan monteringen utförs. Betalningsvillkor är 15 dagar netto.
 • Postförskott/Kontant vid leverans - du betalar på postkontoret eller vid dörren vid hemleverans. Vid beställningsvärde mellan 10 000-50 000 kr måste alltid betalningen ske via en Postväxel. Maxvärdet för beställningar med betalsättet postförskott är 50 000 kr. Beställningar överstigande 50 000 kr levereras med betalsättet direktbanksbetalning, kortbetalning eller avbetalning. Vid betalning med Postväxel ska denna ställas ut med Posten som mottagare. Postförskottsavgift på 40 kr tillkommer.
 • Direktbetalning - för dig som är ansluten till Internetbanken hos SEB, Föreningssparbanken, Nordea eller Svenska Handelsbanken. När du väljer att genomföra ett köp slussas du till din Internetbank där du får logga in på vanligt sätt. Pengarna dras sedan direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.
 • Bank/Kreditkort via Svea Checkout för köp i Wallrites web-shop - För dig som har VISA eller Mastercard, dock ej kort som är utfärdade av en utländsk bank. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid. Pengarna reserveras på ditt konto när du lägger ordern och dras från kontot vid leveranstillfället. Vi använder oss av 3D Secure, en global säkerhetsstandard framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över Internet. Överföringen av pengar sker med SSL-kryptering, vilket innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter.
 • Faktura via Svea Bank för köp på Wallrite Web-shop. Efter sedvanlig kreditkontroll av Svea Bank.
 • Direktbetalning till Wallrites bankgiro för köp i Wallrites Web-shop. Detta betalningsalternativ hanteras manuellt av Wallrites ekonomiansvariga. Kredittiden bedöms efter sedvanlig kreditbedömning.
 • Kontant betalning via Swish.
 • I Wallrites Web-butik kan kunder som innehar ett PayPal-konto välja att betala sina varor via PayPal.
 • Wallrite erbjuder internationella kunder, i länder vars banksystem är spärrat i Svenska banker, möjlighet att transferera betalningar via ett särskilt bankkonto kopplat till en internet bank.

Avgifter, såsom transfererings- och växlingsavgifter kopplade till olika betalningsformer redovisas tydligt och ersätts av köparen.

Information om dom olika betalningsmetoderna fås på begäran eller i samband med att beställningen görs.

4.3 Säkerhet vid betalningar hos Wallrite AB 

Wallrite sätter säkerheten högt när det gäller de betalningsalternativ vi erbjuder. Har du frågor kring säkerheten eller vill veta mer om de betalningssätt vi erbjuder, kontakta vår Kundservice på telefon: 08-254200 eller kontakta din bank.

5.0 Garanti 

Wallrite AB säljer alla produkter med minst två års garanti. På själva skrivytan lämnas 7 års garanti. Produktgarantin gäller fabrikationsfel och funktionsfel som kan härledas till fabrikationsfel och som uppstår under garantiperioden. För förbrukningsvaror som t.ex. tillbehör, lim, skärverktyg etc. gäller tillverkarens garanti, som kan vara kortare än ett år. För montage som utförs av Wallrites egna montörer lämnas samma garanti som för produktgarantin. Alla reklamationer ska göras skriftligt. En kopia av fakturan ska bifogas reklamationen.Se särskilda garantivillkor

För den kund som fått sin reklamation godkänd som fabrikationsfel erhålls kompensation genom en ersättningsleverans. Wallrite ABs garantiåtagande omfattar endast levererade varor och ej eventuell montering. Din följesedel/garantibevis är för enkelhetens skull samma dokument. Detta ska sitta på utsidan av förpackningen i en plastficka, alternativt ligga i förpackningen. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av garantin och reklamationsrätt. Monterings- och skötselråd hittar du på www.wallrite.se.

6.0 Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar 

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som privatkund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Wallrite AB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Du som privatkund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar, se nedan under rubriken ”Så här gör du en retur” Vid utnyttjande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar på datorer och tillbehör till dessa debiteras du som kund för funktionstest och återställning av programvara enligt nedan prislista. 

• Ångerrätt och Öppet köp 14 dagar gäller ej företag. Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp följ instruktionen enligt nedan: 

• Meddela till Wallrite ABs kundservice och returnera beställningen inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den. • Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej förstörd eller skadad. 

• Returnera varan i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget. Sedan ska denna kartong skickas i ett transportemballage som är likvärdigt som det varan/varorna levererades i till dig. 

• Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör såsom tillbehörsset, sködsel- och monteringsanvisningar samt transperent etikett skall vara med returen. 

Wallrite AB förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Saknas bruksanvisning eller fjärrkontroll debiteras 500:-. Wallrite AB kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

Så här gör du en retur:

 1. Fyll i returblanketten. Den sitter på utsidan av förpackningen i en plastficka, alternativt i förpackningen. Genom att göra detta kan vi ge dig en bättre och snabbare service.
 2. Om din retur väger mindre än 20 kg postar du den via Postens serviceställe.
 3. Vid returer över 20 kg kontaktar du vår kundservice för att få utsänt en returfraktsedel. Detta för att Postens serviceställe inte kan hantera paket som väger över 20 kg. Betalningen för returfrakten justerar vi i samband med utbetalningen av dina pengar.
 4. Tänk på att du har ansvaret för att produkten är väl skyddad under transporten tillbaka till oss. Paketera varan väl. Varan ska alltid returneras i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget som är tillverkat för att skydda produkten. Lägg sedan denna kartong i det transportemballage som produkten levererades i till dig. Om du inte har kvar detta emballage går det självklart bra med likvärdigt emballage istället. Tänk därför på att spara dessa kartonger, åtminstone under de 14 dagar som Ångerrätt & Öppet Köp gäller.
 5. Skicka alltid returen som värdegods, dvs. som rekommenderad post. Spara kvittot!

7.0 Reklamation 

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 2 år för varor köpta efter den 1 april 2005 har du 3 års reklamationsrätt, efter det att du har tagit emot varan. Wallrite AB tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt och erbjuder även garanti, se punkt 5. Garanti i våra köpvillkor. 

Wallrite AB besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan ändå vara skadad eller felaktigt expedierad när den anländer, så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. 

Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Vid synligt fel ska detta anmälas direkt till chauffören vid mottagandet av varan och till Wallrite ABs kundtjänst. Emballaget bör sparas för eventuell reklamation till Posten vid transportskada. Vid dolt fel ska detta anmälas till Wallrite ABs kundservice inom 3 dagar från mottagandet av varan. 

En produkt som vi har konstaterat vara felaktigt expedierad eller skadad kommer att bytas ut om du så önskar, eller så betalar vi tillbaka pengarna tillsammans med fraktkostnaden. Om du har beställt fler varor än den du returnerar betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.

8.0 Företag & offentlig förvaltning 

För företag & offentlig förvaltning erbjuder vi följande betalningsalternativ: Vid köp via Internet/Wallrites Web-shop:

 • Direktbanksbetalning via bankgiro 
 • Fakturabetalning via Svea Bank
 • Kortbetalning
 • Kontant betalning via PayPal
 • Kontant betalning via Swish

Observera att faktura som betalningsalternativ inte erbjuds för kunder från företag & offentlig förvaltning sedan den 1 april 2005.

9.0 Sekretess, säkerhet och skydd av personuppgifter

9.1 Personuppgifter 

Vid beställning uppger du personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. Om du väljer att betala med kreditkort eller avbetalning måste du även ange ditt personnummer. Genom att registrera och beställa godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja Wallrites åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar också all kommunikation via telefon eller e-post för att tillhandahålla förväntad service. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Om du väljer vårt nyhetsbrev skickar vi information och erbjudanden via e-post. Du kan avboka nyhetsbrevet via aktuellt nyhetsbrev eller vår kundservice.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information vi har om dig. Vid felaktigheter, ofullständigheter eller irrelevans kan du begära rättelse eller borttagning. Kontakta vår kundservice.

9.2 Cookies 

En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din dator, där den lagras som minne (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Vi använder båda typerna av cookies. Textbaserade cookies används vid viss statistik på produkter. Session cookies lagrar inloggningsinformation och din kundvagn när du surfar hos oss. De raderas ur minnet när du stänger webbläsaren. Om din webbläsare inte accepterar cookies kan du inte lägga en beställning online. Du kan ändra detta i webbläsarinställningarna.

1.0 Köp

 • Vid beställning träffas avtal om köp först när Wallrite AB har bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. 
 • Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Wallrite ABs databas utan manuell översyn. 
 • Vid eventuella felaktigheter, t.ex. angående pris eller leveranstid, förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. 
 • Vid beställning kan endast avtal ingås på svenska. 
 • Avtalen arkiveras hos Wallrite AB och är tillgängliga via Wallrite ABs kundservice.

2.0 Pris 

 • På angivna priser tillkommer moms med 25%. 
 • Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras under omständigheter som Wallrite AB inte råder över, 
 • såsom väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

3.0 Leverans

3.1 Leveranstid

 • Normal leveranstid är 2-4 arbetsveckor efter att vi har mottagit din beställning. 
 • I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. 
 • Information om leveranstid finns angivet på översänt ordererkännande. 
 • Aktuellt lagersaldo under knappen "Lagerstatus" på vår hemsida.
 • Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen.

3.2 Leveransförsening 

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post.  Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning.  Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.  Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

3.3 Företagspaket / Företagsadress  

När du som företag beställer med leveranssätt "Företagspaket" sker leveransen endast till ditt företags leveransadress, vardagar mellan 08.00-16.00. Posten levererar utan att kontakta dig först. Finns ingen på plats som kan ta emot leveransen lämnas en avi och du kan sedan hämta beställningen på Postcenter eller Postens Åkeri. OBS! Som privatperson kan du endast välja "företagspaket" om du har en box-adress.

3.4 Emballage 

Vid beställning av hela rullar levereras materialet i originalkartong. Omfattar leveransen flera rullar sampackas dessa på europapall. Mindre kvantiteter packas ihoprullade i pappersrulle. Tillbehör sampackas där det är möjligt alternativt i särskilda tillbehörspåsar. Vid förekommande fall debiteras en mindre avgift för emballaget.

3.5 Drop Shipment 

Vid större beställningar levereras varorna direkt från fabriken och till mottagaren. En sk drop shipment. Mottagaren informeras i god tid före leverans om alla detaljer i samband med leveransen.

3.6 Transportrisken 

Wallrite står för transportrisken, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Vid en eventuell retur står beställaren för risken. Dock ligger det på mottagaren ansvar att skadat gods anmäls omgående dock senast 5 arbetsdagar från leveransdagen. Skador dockumenteras noga med skriftlig beskrivning och fotografier.

3.7 Returer 

Retur av varor är endast möjlig av hela, obrutna, förpackningar. I samband med en eventuell retur debiteras en returavgift på 20% av varans värde. Eventuella fraktkostnader i samband med returen bekostas av beställaren.

3.8 Delad order 

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall tvingas dela din beställning.

3.9 Ej utlösta order 

Vid den händelse att beställaren inte löser ut en postförsändelse och varan skickas i retur debiteras returavgift enligt ovan.

4.0 Betalning och Betalsätt

4.1 Återbetalningar 

Ev. återbetalningar görs i första hand genom en kreditfaktura, till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto i andra hand via avi. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

4.2 Säkerhet vid betalningar hos Wallrite AB 

Wallrite sätter säkerheten högt när det gäller de betalningsalternativ vi erbjuder. Har du frågor kring säkerheten eller vill veta mer om de betalningssätt vi erbjuder, kontakta vår Kundservice på telefon: 08-254200 eller kontakta din bank.

4.3 Betalningsalternativ
Du kan välja mellan följande betalningsalternativ

Faktura

Normalt debiteras företagskunder via fakturering. Fakturan översänds i första hand via Internet och i andra hand via post. Fakturering kan ske efter genomförd leverans och godkänd kreditbedömning. Vid montering kan delfakturering ske av levererat material innan monteringen utförs. Betalningsvillkor är 15 dagar netto.

Postförskott | Kontant vid leverans

Du betalar på postkontoret eller vid dörren vid hemleverans. Vid beställningsvärde mellan 10 000-50 000 kr måste alltid betalningen ske via en Postväxel. Maxvärdet för beställningar med betalsättet postförskott är 50 000 kr. Beställningar överstigande 50 000 kr levereras med betalsättet direktbanksbetalning, kortbetalning eller avbetalning. Vid betalning med Postväxel ska denna ställas ut med Posten som mottagare. Postförskottsavgift på 40 kr tillkommer.

Direktbetalningar Bank

Gäller ör dig som är ansluten till Internetbanken hos SEB, Föreningssparbanken, Nordea eller Svenska Handelsbanken. När du väljer att genomföra ett köp slussas du till din Internetbank där du får logga in på vanligt sätt. Pengarna dras sedan direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.

Direktbetalningar Swish

Du betalar direkt till Wallrites Swishnummer. Beställningen är en kontantbetalning och registeras direkt.

Bank & Kreditkort

Via Svea Checkout för köp i Wallrites web-shop för dig som handlar med ett VISA- eller Mastercard.
Gäller dock ej kort som är utfärdade av en utländsk bank. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid. Pengarna reserveras på ditt konto när du lägger ordern och dras från kontot vid leveranstillfället. Vi använder oss av 3D Secure, en global säkerhetsstandard framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över Internet. Överföringen av pengar sker med SSL-kryptering, vilket innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter.

Faktura via Svea Bank

Gäller enbart när du handlar här i Wallrites Webshop. Efter sedvanlig kreditkontroll av Svea Bank.

Bankgiro Direkt

Gäller endast när du handlar här i Wallrites Webshop. Detta betalningsalternativ hanteras manuellt av Wallrites ekonomiansvariga. Kredittiden bedöms efter sedvanlig kreditbedömning.

Paypal

I Wallrites Web-butik kan du som innehar ett PayPal-konto välja att betala dina varor på ett säkert sätt via PayPal.

Internationella banker

Wallrite erbjuder internationella kunder, i länder vars banksystem är spärrat i Svenska banker, möjlighet att transferera betalningar via ett särskilt bankkonto kopplat till en internet bank.

Avgifter, såsom transfererings- och växlingsavgifter kopplade till olika betalningsformer redovisas tydligt och ersätts av köparen.

Information om de olika betalningsmetoderna fås på begäran eller i samband med att beställningen görs.

5.0 Garanti

6.0 Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar

6.1 Distans- och hemförsäljningslagen

Den säger att du har som privatkund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. 

Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Wallrite AB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Du som privatkund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar, se nedan under rubriken ”Så här gör du en retur” Vid utnyttjande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar på datorer och tillbehör till dessa debiteras du som kund för funktionstest och återställning av programvara enligt nedan prislista. 

6.2 Ångerrätt och Öppet köp 14 dagar gäller ej företag. Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp följ instruktionen enligt nedan: 

Meddela till Wallrite ABs kundservice och returnera beställningen inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den. • Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej förstörd eller skadad. 

Returnera varan i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget. Sedan ska denna kartong skickas i ett transportemballage som är likvärdigt som det varan/varorna levererades i till dig. 

Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör såsom tillbehörsset, sködsel- och monteringsanvisningar samt transperent etikett skall vara med returen. 

Wallrite AB förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Saknas bruksanvisning eller fjärrkontroll debiteras 500:-. Wallrite AB kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

6.3 Så här gör du en retur:

 1. Fyll i returblanketten. Den sitter på utsidan av förpackningen i en plastficka, alternativt i förpackningen. Genom att göra detta kan vi ge dig en bättre och snabbare service.
 2. Om din retur väger mindre än 20 kg postar du den via Postens serviceställe.
 3. Vid returer över 20 kg kontaktar du vår kundservice för att få utsänt en returfraktsedel. Detta för att Postens serviceställe inte kan hantera paket som väger över 20 kg. Betalningen för returfrakten justerar vi i samband med utbetalningen av dina pengar.
 4. Tänk på att du har ansvaret för att produkten är väl skyddad under transporten tillbaka till oss. Paketera varan väl. Varan ska alltid returneras i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget som är tillverkat för att skydda produkten. Lägg sedan denna kartong i det transportemballage som produkten levererades i till dig. Om du inte har kvar detta emballage går det självklart bra med likvärdigt emballage istället. Tänk därför på att spara dessa kartonger, åtminstone under de 14 dagar som Ångerrätt & Öppet Köp gäller.
 5. Skicka alltid returen som värdegods, dvs. som rekommenderad post. Spara kvittot!7.0 Reklamation 

7.1 Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 2 år för varor köpta efter den 1 april 2005. har du 3 års reklamationsrätt, efter det att du har tagit emot varan. Wallrite AB tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt och erbjuder även garanti, se punkt 5. Garanti i våra köpvillkor. 

Wallrite AB besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan ändå vara skadad eller felaktigt expedierad när den anländer, så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. 

Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Vid synligt fel ska detta anmälas direkt till chauffören vid mottagandet av varan och till Wallrite ABs kundtjänst. Emballaget bör sparas för eventuell reklamation till Posten vid transportskada. Vid dolt fel ska detta anmälas till Wallrite ABs kundservice inom 3 dagar från mottagandet av varan. 

En produkt som vi har konstaterat vara felaktigt expedierad eller skadad kommer att bytas ut om du så önskar, eller så betalar vi tillbaka pengarna tillsammans med fraktkostnaden. Om du har beställt fler varor än den du returnerar betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.


8.0 Företag & offentlig förvaltning

För företag & offentlig förvaltning erbjuder vi följande betalningsalternativ vid köp via Internet/Wallrites Webshop:

 • Direktbanksbetalning via bankgiro 
 • Fakturabetalning via Svea Bank
 • Kortbetalning
 • Kontant betalning via PayPal
 • Kontant betalning via Swish
 • Observera att faktura som betalningsalternativ inte erbjuds för kunder från företag & offentlig förvaltning sedan den 1 april 2005.


9.0 Sekretess, säkerhet och skydd av personuppgifter

9.1 Personuppgifter 

Vid beställning uppger du personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. Om du väljer att betala med kreditkort eller avbetalning måste du även ange ditt personnummer. Genom att registrera och beställa godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja Wallrites åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar också all kommunikation via telefon eller e-post för att tillhandahålla förväntad service. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Om du väljer vårt nyhetsbrev skickar vi information och erbjudanden via e-post. Du kan avboka nyhetsbrevet via aktuellt nyhetsbrev eller vår kundservice.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information vi har om dig. Vid felaktigheter, ofullständigheter eller irrelevans kan du begära rättelse eller borttagning. Kontakta vår kundservice.

9.2 Cookies 

En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din dator, där den lagras som minne (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Vi använder båda typerna av cookies. Textbaserade cookies används vid viss statistik på produkter. Session cookies lagrar inloggningsinformation och din kundvagn när du surfar hos oss. De raderas ur minnet när du stänger webbläsaren. Om din webbläsare inte accepterar cookies kan du inte lägga en beställning online. Du kan ändra detta i webbläsarinställningarna.


10.0 Montering

Vi på Wallrite AB erbjuder våra kunder möjlighet att mot ersättning montera skrivytor enligt överenskommelse utifrån era önskemål. 

På grund av varierande utförande och förutsättningar lämnas vanligtvis en timkostnad exklusive resa och material. På begäran lämnar vi ett fast monteringspris där detta är möjligt. Vid önskad montering på annan ort än där montörerna är bosatta kommer kostnader för resa, logi och traktamente att tillkomma. 


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.