Butiken

Wallrite på Bromma gymnasium!

Att återvända till en plats där man har investerat så mycket tid och engagemang är alltid något speciellt. För mig handlar det om min tid vid Bromma Gymnasium, där jag hade förmånen att vara musiklärare i hela 9 år. Nu återvänder jag, inte som musiklärare denna gång, utan som representant för mitt företag Wallrite Scandinavia AB. Här vill jag dela med mig av mina upplevelser av att förse 32 klassrum med Wallrite's!

Modernisering av klassrum 

Att få komma tillbaka till Bromma Gymnasium, men denna gång som företagsrepresentant för Wallrite Scandinavia AB, har varit riktigt roligt. Genom att skolan valt Wallrite Whiteboardtapet i 32 klassrum har vi fått sätta en ny standard för interaktivt och moderniserat lärande. Den magnetiska och matta ytan är dynamisk då den både går att skriva och projicera på. Som musiklärare har jag alltid värderat kreativitet och engagemang i undervisningen. När jag var anställd vid Bromma Gymnasium som musiklärare lät jag montera tryckta notsystem på en långvägg och jag är övertygad om att på samma sätt som den fungerade stimulerande för inlärningen i musik, så kommer Wallrite's whiteboardväggar stimulera och stärka inlärningsprocessen för såväl lärare som elever under många år framöver på skolan. 

Praktiskt användande och långsiktig hållbarhet 

Ytorna är lätta att sudda med Mirakelsvampen! Den enkla och förhållandevis lilla investeringen för skolan gör inte bara läraren lycklig utan även själva ytan, vars livslängd när den får rätt behandling blir en ekonomiskt fördelaktig investering för skolan över tid. Den matta ytan ger inte bara en behaglig känsla att skriva på, den skapar också en professionell atmosfär då dessa också är möjliga att projicera på för att snabbt och enkelt kunna visualisera koncept på väggarna. Wallrite Whiteboardtapet är alltså inte bara en innovativ lösning, den är också praktisk och långsiktigt hållbar. Eftersom ytorna är magnetiska är det möjligt att använda inte bara magneter på ytan utan även använda sig av våra Magnetiska Fästisar. Att arbeta direkt med penna mot en vägg är som en förlängning av tanken för mig som lärare då jag vill kunna visualisera i stunden för att därmed kunna uppmuntra till en dynamisk inlärningsupplevelse.

Lärande i fokus 

Nu ser jag fram emot en fortsatt kontakt med min fd. arbetsplats och är glad över möjligheten att kunna bidra till en framtid där lärandet inte bara är givande, utan även inspirerande och roligt. Samarbeta i realtid, sudda med Mirakelsvampar, fäst med magneter, jobba innovativt med idéer på väggarna med magnetiska fästisar, skriv och rita med Wallrite whiteboardpennor!

Lycka till!